Report

FINTECH I FREMTIDENS DANMARK – Muligheder og udfordringer

ANBEFALINGER FRA SIRI-KOMMISSIONEN OM FREMTIDENS FINANSSEKTOR

Finanssektoren er en af de brancher, der har ændret sig mest som følge af digitaliseringen. Eksempelvis er antallet af elever i den klassiske bankelevuddannelse faldet fra over 600 elever i 2006 til 31 i 2017.

Et resultat af digitaliseringen i finanssektoren er fintech branchen – en branche af primært små og mellemstore virksomheder, der udvikler digitale produkter i snitfladen mellem finans og teknologi. Samtidig er den danske finanssektor langt fra så nationalt isoleret, som den har været. Tech giganter som Google, Amazon, Facebook og Apple er begyndt at tilbyde finansielle løsninger til deres brugerkreds og et nyt EU-direktiv, PSD2, trådte i kraft i januar 2018, med det formål at øge konkurrencen og innovationen i den finansielle sektor.

SIRI-kommissionen har derfor brugt foråret på at undersøge fintech-sektoren med henblik på at identificere, hvordan fintech kan videreudvikle den finansielle sektor til gavn for danskerne og det danske samfund.

Klik på linket nedenfor for at downloade rapporten:

FINTECH I FREMTIDENS DANMARK – SIRI-Kommissionen